Aktivační nástroje pro mysl a srdce.

Poděkování

Ze všeho nejdříve vyjadřuji nekonečnou vděčnost Jamesovi Mahu, který poskytl zdarma svá autorská díla k překladu a publikování v českém jazyce, čímž umožnil vznik tohoto webu.

Také chci poděkovat všem, kteří kráčeli na stezce Poznání před námi a jejichž láska a moudrost je v těchto dílech obsažena a může se tak šířit dále ke všem studentům Ducha. Ze srdce děkuji, že můžu být celoživotně součástí této úžasné expandující vize.

Velké díky dále patří mé manželce za její obrovskou podporu, pochopení, sdílení a spolupráci při mé/naší překladatelské a publikační činnosti.

Hluboká vděčnost také patří všem dobrovolným spolutvůrcům českých verzí multimédií: Jindřišce a Karo za tvorbu mnohých oblíbených audioverzí textů, Petrovi za titulkování videí a pomoc při grafických úpravách, Jirkovi za spoluúčast na překladech a samozřejmě webdesignérovi Jardovi za přípravu této hluboce umělecky procítěné webové prezentace. Také všem, kteří si přejí zůstat bezejmennými tvůrci, umožňovateli a podporovateli tohoto projektu. Díky všem!

V neposlední řadě také děkuji vám, čtenářům, posluchačům, divákům a studentům těchto materiálů za váš zájem a odvahu studovat tato díla, která jsou mnohdy mysl provokující. Díky vám!

Věřím, že naše kolektivní spolutvůrčí inteligence, díky níž tento projekt mohl vzniknout a dále expandovat, projasňuje cestu Poznání mnohým.

Láska daná se nikdy neztrácí.

Ondřej Průzračný, 
překladatel 

Z knihy Dohrmanovo proroctví