Aktivační nástroje pro mysl a srdce.

Lokality

Existuje sedm lokalit Tvůrců Křídel, které odpovídají 7 vědním oborům řádu učitelů Lyricus. Těmito vědními obory jsou:

 1. Genetika
 2. Neo-vědy
 3. Metafyzika
 4. Smyslové datové proudy
 5. Psycho-soudržnost
 6. Kulturní evoluce
 7. Sovereign Integrál

Zatímco lokalita Starobylý Šíp byla první objevená lokalita, existuje celkově sedm lokalit – na každém kontinentu jedna. Těchto sedm lokalit je vyjmenováno níže v pořadí odhalení:

 • Starobylý šíp: Nové Mexiko, poblíž Chaco kaňonu
 • Hakomi: poblíž Cuzco, Peru, Jižní Amerika
 • Zyanya: jižní Čína, poblíž Kantonu
 • Aadhya: jižní střední Austrálie
 • Jumala: severně od Helsinek, Finsko
 • Mawu: severní střední Afrika, v blízkosti Čadského jezera
 • Pillan: Antarktida, Wilkesova Země, poblíž Vostoku

Každá z lokalit obsahuje 24 komor, v nichž se nalézají různé artefakty starobylé kultury. Tyto artefakty byly integrálním projevem duchovně smýšlející rasy, která je v materiálech WingMakers nazývána Centrální rasa. Jedná se o tyto artefakty: malby, poezii, filozofii, kosmologii a hudbu. V současné době byly odhaleny čtyři lokality (v pořadí objevení), co se týká poezie a maleb.

Člověk může o těchto lokalitách uvažovat jako o časových schránkách, což je zmínka uvedená v knize Projekt Starobylý Šíp. Dohromady v sobě tyto lokality obsahují nutné ingredience pro lidský druh, aby mohl učinit předposlední objev, který je v těchto materiálech nazýván Velký Portál neboli nevyvratitelný objev lidské duše. To je konečný účel lidské rasy: žít na zemi jako sebe-realizované vědomí. Spojit vědomí země a duše do soudržného vyjádření.

První byla odhalena lokalita Ancient Arrow – Starobylý šíp – týkající se genetiky, poté následovaly další lokality:

 • Hakomi
 • Zyanya
 • Aadhya

Další lokality nebyly dosud odhaleny (únor 2022).

Každá z lokalit je tvořena 24 komorami a v každé z komor se nalézá: malba, báseň, hudební skladba, případně filosofická stať, týkající se jednoho konkrétního tématu zpracovaného různými uměleckými formami. Pro nejhlubší spojení s inteligencemi působícími skrze tyto aktivační zdroje je doporučen jejich multimediální zážitek.