Aktivační nástroje pro mysl a srdce.

O autorovi

V roce 1998 publikoval James Mahu na internetu mytologický příběh s názvem WingMakers – Tvůrci Křídel. Příběh byl publikován anonymně, neboť bylo zamýšleno, aby sám jeho původ byl součástí příběhu.

Tvůrci Křídel měli obsah, který byl filosofické, kosmologické, poetické, šamanské, umělecké, konspirační, mimozemské, interdimenzionální a psychologické povahy. Nicméně v jádru se jednalo o filozofii, která vše ostatní spojovala.

Jádrem této filozofie bylo vědomí Sovereign Integrál, které bylo představeno v malbách, poezii, hudbě a širokém spektru textů, v to počítaje pět románů, e-články, přepisy rozhovorů a další.

James některá svá díla prodával ve formě otevřených edicí svých maleb ve vysoce kvalitních výtiscích, dále prodával také své romány a hudbu. Ve všech ostatních ohledech však stále zůstával osobou za scénou, která je až dodnes neznámá. Nikdy nepořádal přednášková turné, nikdy nenabízel žádné kurzy a ve skutečnosti všechny své materiály nabídl zdarma na internetu.

V roce 2020 začal soustředit své texty a malby na vědomí Sovereign Integrál. Začátkem roku 2022 publikoval svůj ne-fiktivní článek s názvem: Sovereign Integrál – Nový model vědomí. Tento článek definuje nade vše ostatní jeho skutečnou práci.

Zatímco Sovereign Integrál byl poprvé představen v roce 1998 v jeho filosofických textech jako součást materiálů Tvůrců Křídel, ve skutečnosti se jednalo o zástupný symbol pro jeho pozdější článek. Tento článek popisuje – v rozsahu, jaký slova a obrazy umožňují – vědomí Sovereign Integrál detailněji, než jakákoliv jiná publikace. Jak James říká, jedná se o “odrazový můstek” k tomuto novému modelu vědomí; článek se nesnaží být stezkou, cestou ani dálnicí.

James se považuje za umělce s filosofickou orientací a věří, že je zodpovědností umělců popsat vědomí Sovereign Integrál a včlenit ho do lidské kultury. Učinit ho více skutečným, hmatatelným a rovným jeho lidským protějškům: duši a duchu.

 

Převzato z: https://jamesmahu.com/about/

Autoportrét Jamese Mahu
Autoportrét Jamese Mahu