MOCI

(Movement of Consciousness and Interconnectedness)

Hnutí za vědomí a vzájemnou propojenost

Mediaposty, meditace a schémata k příběhům MOCI

Meditace s malbami, hudbou a citáty z příběhů MOCI. Prostřednictvím svých příběhů James nabízí uzemněný pohled na vědomí, lidstvo a vzájemnou propojenost všech věcí. Ilustruje, jak můžou pracovat ve vzájemném partnerství a jak vědomí Sovereign Integrálu může být vtěleno do našich každodenních životů.

MOCI (Movement of Consciousness and Interconnectedness) Hnutí za vědomí a vzájemnou propojenost Tvůrci Křídel  Stránka Mediaposty, meditace a schéma k příběhu Poutníci na mostě Meditace s malbami, hudbou a citáty