Aktivační nástroje pro mysl a srdce.

Technika Neutrálního srdce

Napsal James Mahu
Přeložil Ondřej Průzračný

„Dokonce ani po celé té době, neřeklo nikdy Slunce Zemi, „Něco mi dlužíš“.
Podívej, co se děje s láskou, jako je tato. Osvítí celé nebe.“
Hafiz

Drahý,
jako praktikující šest ctností srdce, je naše pozornost soustředěna do vyjádření vděčnosti, soucitu, odpuštění, pokory, srdnatosti a pochopení. Někdy je samozřejmě energie vycházející ze srdce zmenšena, nebo se naše pozornost zatoulá a my se přistihneme vyčerpaní a beznadějní, neschopni vyjádřit a vyzařovat naše ctnosti s jasností a dokonalostí.

Když se cítíš trochu vyčerpaný nebo deprimovaný, je to často proto, že cítíš, že míra mezi přítokem lásky, vděčnosti, pochopení a odpuštění neodpovídá tvému výdeji. Jinými slovy, to, co dáváme své rodině, přátelům, práci a neznámým, se zdá být nějakým způsobem méně – někdy mnohem méně – než to, co dostáváme zpět.

Tento vjem může rychle vést ke ztrátě kuráže; může se zdát, že život nefunguje, nebo je dokonce nespravedlivý a neodpovídá na naší praxi šesti ctností srdce. Existuje technika, která se jmenuje Neutrální srdce, která je výbornou metodou k občerstvení a zharmonizování tvého energetického systému. Speciálně tehdy, když pocity vyčerpání a ztráty kuráže převáží nad vyjadřováním ctností srdce ve tvém každodenním světě.

Uvnitř energetického srdce je místo neutrálních pocitů; místo, kam můžou energii odčerpávající vjemy být posunuty a kde můžou být transformovány jemným pošťouchnutím. Právě sem můžeš vzít tvrdohlavost; zde můžeš rozpoznat energetické hustoty, které se zakořenily ve tvé osobnosti a znovu je spojit s pokročilou energetikou šesti ctností srdce.

Samozřejmě, že tyto hustoty znáš, můžou však působit jako překážky v nových vzorech a nových energiích, které přicházejí na planetu a potenciálně ke každému z nás individuálně – zvláště tehdy, když praktikujeme šest ctností srdce. Tyto hustoty jsou jako povlak na energetické síti, která nás obklopuje. Omezují proud intuice a vytvářejí nesoulad v přicházejícím kosmickém záření, což ti následně ztěžuje být ve stavu Jednoty a zrychlit svůj mistrovský kruh, který je puncem těchto nových energií.

Od tohoto okamžiku až do roku 2012 se náš solární systém dostává na migrační oběžnou dráhu, která ho vynese do proudu posilujících kosmických záření či energií a frekvencí, které vycházejí z centra galaxie Mléčné dráhy. Doporučuji ti, abys během této doby věnoval část svého času opětovnému napojení zablokovaných energií či hustot ve svém energetickém těle, aby ses mohl napojit na tyto nové kosmické energie. Jestliže to uděláš, půjde ti lépe vtělit tyto nové frekvence a dále je vysílat s velkou intenzitou.

Technika Neutrálního srdce má tři kroky, které jsou navrženy tak, aby ti pomohly transformovat tvrdohlavé energetické hustoty, které se zkonkretizovaly ve tvém energetickém poli a připojit je k novému energetickému proudu, ve kterém se učíš žít.

První krok: Smějící se srdce

První krok tě vycentruje do srdce prostřednictvím představy, že oblast tvého srdce se usmívá. Představíš-li si, že se navenek směje, otevřou se dveře neutrality, do kterých můžeš vzít hustoty, které chceš transformovat a připojit.

Podstatné je, aby tvůj srdeční úsměv vyjadřoval ryzí kvality neutrálního srdce, které je kontemplativní s hlubokými akordy intuitivního poznání a lehkým konejšením božské lásky. To je postoj, jenž můžeš podržet ve své srdeční oblasti. Usadíš-li se v tomto postoji, jsi připraven na druhý krok.

Druhý krok: Pozvání hustot dovnitř

Nyní pozvi tyto tvrdohlavé energetické hustoty do svého neutrálního srdce. Například předpokládejme, že se cítíš beznadějně a jako zdroj tohoto pocitu identifikuješ neocenění svého výkonu v práci. Pocit beznaděje jen oblékl novou tvář, pravá podstata beznaděje byla v tobě celý život. Když jsi byl dítě, cítil ses beznadějně, když se tvá matka od tebe vzdálila. Jako batole, když jsi nemohl jít svou cestou. Jako dítě, když jsi dostal vyhubováno. Jako dospívající, když jsi byl uražen svými vrstevníky. Jako dospělý, když jsi nebyl oceněn za svůj výkon.

Tento energetický podpis beznaděje ve tvém energetickém poli tvrdne pokaždé, když ho cítíš, nezávisle na tom, jaký může mít dočasný zdroj. Většina z nás má silné energetické hustoty nashromážděné kolem tohoto pocitu beznaděje. To je to, co zveš do svého neutrálního srdce a nikoliv dočasné převleky, které beznaděj odívá včera nebo dnes; raději pozvi celek beznaděje, který je základem tohoto pocitu.

Každá z emocí, která způsobuje vyčerpání energie, tvořivosti, intuice, mentální ostrosti a pocitu dobrého bytí může ztuhnout do stavu, že rezonuje s tvým energetickým polem a jeho spojením s Jednotou, kterou všichni sdílíme. Negativní emoce jako hněv, závist, deprese, chronická úzkost a beznaděj jsou jako základní akordy, kterých se dotýkáme v našem energetickém poli pokaždé, když je cítíme. Tyto akordy rezonují a aktivují další negativní emoce, které nás můžou zničit.

Pozvání těchto hustot do našeho neutrálního srdce vyžaduje, abychom pozvali jejich základní akordy. Myslím to takto. Představ si, že hněv je akord, který se hraje třemi prsty. Pokaždé když cítíš hněv, tyto tři prsty zahrají akord. Akord rezonuje ve tvém energetickém poli. Nalézá citlivé struny, které s ním rezonují a dohromady zformují disharmonii ve tvém energetickém poli.

Základní akord je hrán třemi prsty – co je těmito třemi prsty? Jsou to každodenní události a prožitky, které hrají tento akord. A pokaždé, když je akord zahrán, je pevně přivařen ke tvému energetickému poli a to se stane o něco více ztuhlým a méně přizpůsobivým vůči novým energiím šesti ctností srdce.

Negativní emoce jsou ve své základní úrovni soubory minulosti, které vypadají jako koule udělané z gumových proužků. Právě těmto „souborům“ posíláš své pozvání. Pozváním do svého neutrálního srdce je v jistém smyslu probouzíš a ukazuješ jim jejich bezvýznamnost v současné skutečnosti. V tomto kroku se nesnažíš je změnit nebo odstranit, spíše jim dovoluješ pocítit novou perspektivu a nové energetické pole, které sestavuješ.

Tímto přístupem vytváříš nový pronikavý proces. Tento nový proces je „slyšen“ všemi částmi tvého systému, v to počítaje energetické hustoty v jejich nejzákladnějších úrovních. Zpřístupňuješ intuitivní vedení svého srdce a žádáš ho o znovusjednocení energetických blokád a úbytků, které cítíš. Je to jemné připomenutí pro tyto staré způsoby chování a tvrdohlavé energie, že změna přichází a že by si měly tuto změnu uvědomit a buď se stát její součástí, nebo odejít.

Třetí krok: Rozmočení s přesvědčením

Závěrečný krok spočívá v „rozmočení“ těchto negativních emocí v neutrálním prostoru tvého srdce. Představ si tyto zarputilé energie jako ztuhlé uzlíky vstupující do tvého srdce. Poté si představ, jak se rozmáčejí v moudrosti neutrality srdce a uvolňují se, když začínají chápat tvůj nový plán. Nezmizí zázračně, ale spíše se svým uvolněním znovusjednotí s energetickou sítí, kterou vědomě projektuješ.

To, co je v tobě tvrdohlavé a nechtěné není něco, co bys měl vypudit jako nežádoucího nájemníka nebo vymítat jako ďábla; spíše to je částí tebe, která ti sloužila v minulosti a poté, co je srovnána s novým plánem, může sloužit i v budoucnosti. Nicméně tvé srdce – ve své moudrosti neutrality – začleňuje tyto tvrdohlavé energie do svého plánu a ty musíš cítit jistotu tohoto plánu. Krok třetí je zaměřen právě na tuto jistotu, protože je součástí přesvědčení, že staré energie se můžou připojit a začlenit ke tvé nové energetické síti. 

Šest ctností srdce jsou nástroje, které používáme ke znovu-projektování energetické sítě, ve které žijeme. Staré hustoty, které existují v každém z nás, jsou založeny na historii našich systémů víry a na životních prožitcích. V jistém smyslu jsou mostem, po kterém jsme se dostali na místo, na kterém se právě nalézáme. Avšak naše staré znalosti musí stále připojovat samy sebe k našemu nynějšímu poznání – to vyžaduje naše nynější poznání. Technika Neutrálního srdce pomáhá našim minulým znalostem – chováním a postojům, které z nich vyvěrají – aby méně rezonovaly a tedy vyvolávaly méně disharmonie v našem energetickém poli.

Technika Neutrálního srdce může být použita pro jakoukoliv skupinu emočních zmatků či disharmonií a je ideální jako metoda jasnosti rozhodování; obnovení síly; zharmonizování tvého energetického pole či oživení subjektivního optimismu.

Jako s každou technikou i technika Neutrálního srdce je jen koncepčním rámcem. Můžeš s ní experimentovat, přidávat do ní své vlastní nápady a přizpůsobit jí své vlastní osobnosti. Jestli nalezneš postup, který ti bude lépe vyhovovat, aby ses dostal k jádru smyslu techniky, tak ho svobodně dělej.

Technika neutrálního srdce není univerzální nápravou všech emočních nemocí. Každý se čas od času cítí vyčerpán či beznadějný. Neříkám, že když budeš praktikovat tuto techniku, nikdy tyto pocity neucítíš. Avšak budeš-li ji praktikovat právě tehdy, když tyto negativní emoce cítíš, urychlí tvůj průchod těmito emocemi a ty ucítíš, že tvůj energetický systém byl občerstven a že je schopen přijmout další výzvu života s větší lehkostí a elegancí. 

Není potřeba praktikovat techniku Neutrálního srdce v soukromí či v tiché místnosti bez rušivých vlivů. Získáš-li zkušenosti s touto technikou, můžeš jí použít kdykoliv a kdekoliv. Zabere jednu nebo dvě minuty. Uvažuj o ní jako o udržovacím programu pro energetické tělo, ne nepodobném péči, kterou poskytuješ svému fyzickému tělu pokaždé, když se sprchuješ nebo si čistíš zuby.

Tvé energetické (kvantové) tělo je spojením, které máš s vesmírem Jednoty a tvůrčí silou mistrovských kruhů. Jakákoliv péče a údržba, kterou mu poskytuješ, se vrací se stonásobnou ozvěnou. Po pravdě řečeno je to jedna z tvých nejlepších investic.

Z mého světa do tvého,
James

 Vzkaz pro registrované v projektu Event Temples – Chrámy Událostí

Zdroj: stránky eventtemples.org již nejsou v provozu