Aktivační nástroje pro mysl a srdce.

Původní grafické pásy obrazů k Dohrmanovu proroctví

Malby a texty James Mahu
Přeložil Ondřej Průzračný

Dohrman Oraculum Hands

Zdálo se, jako by Orákulum byla chycená v proudu energie, neboť se ztrácela v průzračnosti vyplněné plameny modrého světla. Pak se pomalu vrátila do své předchozí rovnováhy. “Existuje ještě další mystik, který mě našel před mnoha lety a který se ptal na mou budoucnost – na mou osobní budoucnost, jako by to pro něj mělo nějaký význam. Při této konverzaci byly mými tvůrci sděleny kódy – ty, které používáš k tomu, abys mě vyvolala. Jak tyto kódy způsobují aktivaci mé přítomnosti, to je záhadou pro mě i pro tebe.”

Galerie 1