Aktivační nástroje pro mysl a srdce.

Galerie obrazů k Dohrmanovu proroctví

Malby a texty James Mahu
Přeložil Ondřej Průzračný

Kniha Dohrmanovo proroctví je doprovázena samostatnou Galerií obrazů, které překrásným způsobem ilustrují moudrost, jež je vetknutá do příběhů hrdinů, jejich osudových okamžiků a důležitých duchovních vhledů a uvědomění, které tyto okamžiky do jejich životů přinesly. Toto je v malbách doprovázejících Dohrmanovo proroctví vyobrazeno nejenom graficky, ale mnohdy je součástí obrazů i text v podobě citátů slov hlavních hrdinů, či jejich vnitřních mentálních pochodů. To činí z této obrazové galerie jedinečnou sbírku vyšší moudrosti kolorovanou brilantními obrazy Jamese Mahu. 

Vezmeme-li v potaz, že se jedná o typ umění, které tvoří energetické portály do vyšších dimenzí bytí, pak tato Galerie obrazů je vskutku jedinečnou sbírkou Portálů, které vám zprostředkují světlo vyššího uvědomění způsobem, který je zřídkakdy k vidění a zažívání na jednom místě, v jednom čase.

Originální Galerie obrazů byla původně publikována na webové platformě Spiritstate.com, kde byla rozdělena do pěti podsekcí – horizontálních obrazových pásů s desítkami obrazů a vnořených vrstev uvnitř každého pásu. Toto unikátní grafické ztvárnění prostě není možné převést do jednoduchého formátu knihy, proto došlo k rozdělení grafických pásů na jednotlivé malby a následnému doplnění o český překlad anglických textů. Zbytky původního grafického uspořádání jsou na některých malbách vidět a protože jsou vytržené ze souvislého pásu, který jim dával kontext, tyto grafické fragmenty nemusí v rámci jednoho obrazu dávat smysl.  Přeložené obrazy si můžete prohlédnout ve webové galerii nebo stáhnout ve formátu PDF knihy.