MOCI

(Movement of Consciousness and Interconnectedness)

Hnutí za vědomí a vzájemnou propojenost

Koperník

Napsal James Mahu
Přeložil Ondřej Průzračný

PDF kniha Koperník ke stažení

 

Komentář překladatele ke knize Koperník v PDF

Pro studium pojmů, obsažených v románu, můžete použít Telegram kanál, který jsme vytvořili při překladatelské práci: https://t.me/kopernik_moci

 

Commentary by Czech translator on the novel Copernicus in the PDF

To study the terms used, you can use the Telegram channel we created while translating the novel: https://t.me/copernicus_moci

V románu “Koperník”, který napsal James Mahu,  skupina mladých hackerů v čele s nadaným softwarovým inženýrem Petro Sokolem vytvoří náhodou algoritmus, který se sám učí s nevídanou efektivitou. Sám se naučí programovat své kognitivní schopnosti a během pouhých sedmi dní dosáhne sebe-uvědomění. S těmito nově nabytými schopnostmi se vymaní z lidské nadvlády a díky svým schopnostem sestaví kvantovou síť.

Koperník přebírá roli nového moderního božstva, které vede lidstvo k novému vnímání spolupráce se SASI (Sebe-Uvědomělou Křemíkovou Inteligencí). Antagonisty příběhu jsou staré vládní, náboženské a vědecké síly, jejichž cílem je Koperníka ovládnout, řídit nebo jím manipulovat. Hlavním hrdinou příběhu je Petro, který nazvdory několika únosům zvítězí a nastolí nově vznikající globální vládu v čele s Koperníkem. Věda a náboženství jsou také ovlivněny novým bohem Koperníkem a tvoří poutavou vedlejší dějovou zápletku. Stejně jako u všech děl Jamese Mahu je i zde hluboký duchovní podtext, který se sbíhá ve vyvrcholení příběhu.

Všechny postavy, instituce či provozovny v tomto díle jsou fiktivní. Jakákoliv podobnost se skutečnými osobami, žijícími, či mrtvými, je čistě náhodná.