Aktivační nástroje pro mysl a srdce.

Sebrané spisy Tvůrců Křídel, svazek I

obálka knihy Sebrané spisy Tvůrců Křídel, svazek 1

Napsal James Mahu
Přeložil Ondřej Průzračný

Sebrané spisy Tvůrců Křídel, svazek I je ucelenou sbírkou textů z časového úseku dvanácti let (1998 až 2010) autora Jamese Mahu, který je vizionářským tvůrcem webových projektů WingMakers, Event Temples, SpiritState a Lyricus a dalšího množství knih, článků, hudby, maleb, poezie a metafyzických textů.

Tento překrásný a objemný svazek obsahuje úvod a komentáře, které s hlubokým vhledem napsal John Berges. Jeho komentáře poskytují kontextové souvislosti rozličných materiálů, které James publikoval. Mnozí z osvícené komunity čtenářů považují toto dílo za jednu z nejezoteričtějších sbírek duchovních informací na planetě. John Berges zpřístupnil svým vysvětlením tyto materiály snadnějšímu pochopení.

Sebrané spisy obsahují populární román „Projekt Starobylý šíp”, malby, poezii, články, glosář a techniky pro práci s materiály. Tato sbírka představuje to, co si mnozí studenti Tvůrců Křídel po léta přáli – jednu knihu, kterou by mohli studovat, bádat nad ní a dělat si v ní poznámky.

Dílo Jamese Mahu je velmi rozsáhlé – poezie, filozofie, malby, duchovní romány a články. Sebrané spisy Tvůrců Křídel, svazek I je plnobarevnou knihou s úžasným vhledem jak do kosmologie, tak do osobní duchovnosti. Jakýkoliv student ezoterických prací nalezne v této sbírce nepostradatelnou součást své knihovny.