MOCI

(Movement of Consciousness and Interconnectedness)

Hnutí za vědomí a vzájemnou propojenost

Mediaposty, meditace a schéma k příběhu Na poušti

Meditace s malbami, hudbou a citáty z příběhu NA POUŠTI. Prostřednictvím svých příběhů James nabízí uzemněný pohled na vědomí, lidstvo a vzájemnou propojenost všech věcí. Ilustruje, jak můžou pracovat ve vzájemném partnerství a jak vědomí Sovereign Integrálu může být vtěleno do našich každodenních životů.

Mediaposty

Video k meditaci

Schéma zhotovené na základě příběhu Na poušti

→ stránka příběhu Na poušti