MOCI

(Movement of Consciousness and Interconnectedness)

Hnutí za vědomí a vzájemnou propojenost

Mediaposty, meditace a schéma k příběhu Cesta k Sitaře

Meditace s malbami, hudbou a citáty z příběhu CESTA K SITAŘE. Prostřednictvím svých příběhů James nabízí uzemněný pohled na vědomí, lidstvo a vzájemnou propojenost všech věcí. Ilustruje, jak můžou pracovat ve vzájemném partnerství a jak vědomí Sovereign Integrálu může být vtěleno do našich každodenních životů.

Mediaposty

Video k meditaci

Schéma zhotovené na základě příběhu Cesta k Sitaře

→ stránka příběhu Cesta k Sitaře