Základní vhledy

MOCI (Movement of Consciousness and Interconnectedness) Hnutí za vědomí a vzájemnou propojenost Tvůrci Křídel  Stránka Základní vhledy Napsal James MahuPřeložil Ondřej Průzračný PDF Základní vhledy ke stažení Úvod Při hledání poznání je nástrojem často věda. Nicméně věda selhává, jestliže stojí tváří v tvář nevýslovným tajemstvím vědomí a zřejmě ještě více to platí o propojenosti – uvnitř a mezi druhy. Jazyk matematiky, […]

Ne-vize MOCI

MOCI (Movement of Consciousness and Interconnectedness) Hnutí za vědomí a vzájemnou propojenost Tvůrci Křídel  Stránka Ne-vize MOCI Napsal James MahuPřeložil Ondřej Průzračný PDF Ne-vize MOCI ke stažení Hnutí MOCI sahá daleko za omezený rozsah jedince, jmenovitě Jamese Mahu, jeho zakladatele. Zatímco jeho slova odrážejí jeho vlastní perspektivu, hnutí MOCI představuje kolektiv vědomí všech bytí; avšak kolektiv potřebuje […]

Příběh za příběhem

MOCI (Movement of Consciousness and Interconnectedness) Hnutí za vědomí a vzájemnou propojenost Tvůrci Křídel  Stránka Příběh za příběhem Napsal James MahuPřeložil Ondřej Průzračný PDF Příběh za příběhem ke stažení Od mých prvních vzpomínek jsem věřil, že jsem umělec, i když jsem nedokázal určit jaký. Asi kolem věku jedenácti let jsem předpokládal, že budu malířem. Ale při studiu malby […]